O projektu

Danas je na raspolaganju više igrački, knjiga, crteža, igara i drugih stvari za decu nego bilo kada u istoriji. S jedne strane nam to omogućava veću mogućnost izbora, a s druge strane nas to – nas, roditelje – postavlja pred zahtevnom odlukom. Šta, i da li uopšte nešto, izabrati? U takvoj poplavi stvari i sadržaja je, naime, izuzetno teško odvojiti kvalitetne od manje kvalitetnih ili čak potpuno neprimerenih sadržaja za određene starosne uzraste dece.

Ako tome dodamo i neprimerene sadržaje na internetu, s kojima deca mogu doći u kontakt, a koje su uprkos tome označeni i ciljani kao dečiji sadržaji, problem je još veći. Zato smo kreirali digitalnu zbirku poučnih interaktivnih priča za decu raznih starosti, koje su nastale u saradnji s poznatim razvojnim psiholozima i ekipom poznatih dečijih pisaca i ilustratora.

Knjige su zamišljene tako da podstiču razvoj raznih kognitivnih sposobnosti dece različite starosti i tako predstavljaju zabavne i korisne sadržaje s kojima će se deca s jedne strane rado baviti i od kojih će s druge strane imati korist.

Opširnije o knjigama

Zašto smo izabrali formu interaktivnih knjiga?

Brojne psihološke teorije i istraživanja ukazuju na to da su čitanje i rešavanje zadataka korisne aktivnosti, sa puno pogodnih uticaja na razvoj raznih sposobnosti. Što je naravno od posebnog značaja u vreme detinjstva, kada je razvoj najbrži, i od ključnog je značaja za daljnji razvoj kasnije u životu. Zato smo čitanje i rešavanje zadataka u saradnji s razvojnim psihologom već pri postavljanju temelja izabrali kao osnovu našega projekta.