O knjigama

Unikatan format, koji podstiče razvoj kognitivnih sposobnosti

Knjige su plod višemesečne saradnje između poznatog razvojnog psihologa, dečijih pisaca i ilustratora, pri čemu smo posebnu pažnju namenili tome da su priče, zadaci i igre međusobno organski povezani i potpuno prilagođeni određenim starosnim grupama dece. Tako je nastao unikatan format dečijih knjiga, koje pomoću integrisanih igara i zadataka podstiču razvoj različitih kognitivnih sposobnosti.

Prilagođene određenim starosnim grupama dece

Knjige smo rasporedili u 3 starosna razdoblja, i to za 4-5, 6-7 i 8-9 godina staru decu, koja su uporediva po razvojnom stepenu kognitivnih sposobnosti. Segmentacija služi većoj preglednosti i osnovnoj orijentaciji, a naravno da može biti korisno ako deca provere i knjige za viši ili niži starosni uzrast.

Priče

Priče su napisali razni poznati dečiji pisci, pri čemu su po sadržaju i strukturi prilagođene određenim starosnim grupama. Sve priče su poučne i sadrže pozitivan nauk.

Igre i zadaci

Kompleksnost igara i zadataka zamišljena je tako da decu u određenom starosnom uzrastu u području tzv. bližnjeg razvoja, podstiče na prelazak na viši razvojni nivo. Tako su zadaci i igre teški toliko da decu s jedne strane zanimaju, a da im s druge strane koriste pri razvoju različitih kognitivnih sposobnosti.

Knjige se zasnivaju na 23 različita stručno izabrana tipa zadataka i igara, koji najbolje služe razvoju različitih kognitivnih sposobnosti u izabranom starosnom uzrastu. Tako je u okviru 6 priča nastalo čak 102 unikatnih zadataka i igara, potvrđenih od strane razvojnog psihologa.